Απόφαση ΔΣ για απελευθέρωση αθλητών Μαρτ. 2023

Το ΔΣ του συλλόγου μας, έχοντας αδιάκοπη ομοσπονδιακή πορεία με ακλόνητη βάση:

  1. τον σκοπό του και τον σκοπό της ΑΜΟΤΟΕ  (όπως αυτοί αναφέρονται στα Καταστατικά τους)
  2. τον σεβασμό στα θεσμικά πλαίσια (νομοθεσία, καταστατικό, κανονισμούς, κώδικες)
  3. τον σεβασμό στην ηθική την οποία προάγει ο αθλητισμός

και δεδομένων των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί τους τελευταίους μήνες σχετικά με την σύμφωνη με τον αθλητικό νόμο -βλ.τελευταίες τροποποιήσεις του Ν2725/99- λειτουργία του ΑΡΗΣ Πεντέλης ΑΣ, με έκτακτη συνεδρίαση του την 12/2/2023, σε πλήρη απαρτία, το ΔΣ του ΑΡΗΣ ΑΣ αποφάσισε, ομόφωνα, την αναστολή των αποφάσεων του εγγραφής  όλων των αθλητών/τριών του από την δύναμη των αθλητών/τριών του σωματείου (όχι την διαγραφή).

Επομένως όλοι οι αθλητές/τριες του ΑΡΗΣ ΑΣ είναι ελεύθεροι, αν θέλουν να συνεχίσουν άμεσα την αγωνιστική τους δραστηριότητα, να εγγραφούν σε όποιο αθλητικό σωματείο θέλουν, χωρίς ο ΑΡΗΣ ΑΣ να τους δεσμεύει-εμπλέκεται με οποιαδήποτε προϋπόθεση - διαδικασία μεταγραφής.

Ο ΑΡΗΣ έχει δρομολογήσει ήδη τις διαδικασίες ώστε, σύντομα, να μπορεί να καλύψει τις αγωνιστικές ανάγκες των αθλητών/τριών του σε χρόνο που εξαρτάται αποκλειστικά από την ταχύτητα των εποπτικών φορέων.

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η αίτηση εγγραφής -και μόνον- ενός/μιας έως τώρα αθλητή/τριας του ΑΡΗΣ ΑΣ σε άλλο σωματείο σημαίνει την αυτόματη διαγραφή του/της από την αθλητική δύναμη του συλλόγου μας.