Αθλητές

Βρείτε την Αίτηση για νέο Αθλητικό Δελτίο εδώ!

ΠΡΟΣΟΧΗ, το αρχείο που θα δείτε είναι επεξεργάσιμο στα πεδία των στοιχείων, μπορείτε να γράψετε τα στοιχεία σας κατευθείαν πάνω σε αυτό πριν το τυπώσετε και το υπογράψετε!!

Ρεκόρ Ταχύτερων Γύρων MiniGP

https://minigp.gr/2021-04-29-06-59-46/308-fast-lap-records

Εδώ μπορείτε να βρείτε χρήσιμα κείμενα (Νόμους, Κανομισμούς, Καταστατικά, Υπουργικές αποφάσεις, κλπ) για την ομαλότερη και πιο δίκαιη μοτοαθλητική σας δρηαστηριότητα.

Βρείτε τον ισχύοντα Αθλητικό Νόμο 2725 εδώ

Βρείτε το από Φεβρ. 2022 ισχύον Καταστατικό της ΑΜΟΤΟΕ εδώ